top of page
Exam

SYARAT-SYARAT

SYARAT UTAMA

  • Calon wajib menduduki Ujian Kecenderungan Kemasukan Pelajar (UKKP) Asrama Semai Bakti FELDA (ASBF).

  • Calon yang lulus akan di panggil ke sesi ditemuduga.

  • Generasi Baharu FELDA, anak Petugas FELDA/kumpulan FELDA.

  • Calon sihat tubuh badan dan boleh berdikari.

SYARAT TAMBAHAN

  • Bergiat aktif dalam bidang ko-kurikulum atau memegang jawatan kepimpinan di sekolah.

  • Mempunyai personaliti yang baik dan tiada rekod kesalahan disiplin.

KELAYAKAN MAKSIMUN

  • Mendapat markah yang tinggi berdasarkan Ujian Kecenderungan Kemasukan Pelajar  Asrama Semai Bakti FELDA (UKKP-ASBF) dan sesi temuduga.

  • Permohonan yang lengkap dan diterima sebelum tarikh tutup sahaja yang akan diproses.

MATA PELAJARAN UKKP-ASBF

Bahasa Inggeris | Sains | Matematik

MUAT TURUN-BORANG PENGESAHAN

Borang ini hendaklah dibawa semasa menghadiri UKKP-ASBF

CARTA ALIR PROSES KEMASUKAN ASBF 2024.png
bottom of page